.
Borgen
  • Förmögenhetsrätt
  • Bank- och finansmarknadsrätt

Borgen

Torbjörn Ingvarsson

En lärobok

Planerad utgivning under januari 2024.
33600

336 kr (exkl. moms)

Borgen

Borgen

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Fastän borgen är en vanlig säkerhetsform är den mycket sparsamt reglerad i lag. De flesta av reglerna har vuxit fram i ett samspel mellan rättsvetenskap och en omfattande rättspraxis. Boken ger en tämligen ingående, om än inte heltäckande beskrivning av denna säkerhetsform. Framställningen är upplagd så att den i huvudsak följer förloppet från det att borgen ingås till dess att den tas i anspråk och avvecklas genom regress och slutlig fördelning av ansvar. Reglerna om borgensmannens förpliktelser, vilka skyldigheter borgenären har mot borgensmannen samt möjligheten att vända sig med regresskrav mot gäldenären eller mot andra som gått i borgen behandlas utförligt. Även borgensmannens ställning vid konkurs, företagsrekonstruktion och utsökning beskrivs. Avslutningsvis behandlas frågor om lagval och forumval liksom vissa processuella frågor.

Boken är främst skriven för att användas i undervisning på juristutbildningar där djupare kunskaper om borgen och närliggande säkerhetsformer såsom bankgarantier och tredjemanspant eftersträvas, men den vänder sig också till praktiskt verksamma jurister som behöver få en översikt över ämnet.