.
Bolagsstämma i svenska aktiebolag
  • Associationsrätt

Bolagsstämma i svenska aktiebolag

Svante Johansson
Produkt-id: 4335683239980
ID: S-483594A41A9A5FD98525814B004A6D
Bolagsstämma i svenska aktiebolag
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Bolagsstämma i svenska aktiebolag är uppföljaren till författarens doktorsavhandling Bolagsstämma, som utkom 1990. Under den tid som förflutit sedan dess har en hel del hunnit hända inom det område som numera kallas för corporate governance eller bolagsstyrning. En ny aktiebolagslag trädde i kraft den 1 januari 2006 och från lagstiftarens sida ser vi numera en tydlig betoning av vikten av en ändamålsenlig bolagsstyrning och en aktiv ägarfunktion i bolagen.
I boken behandlas aktiebolagslagens regler avseende bolagsstämma. Utgångspunkten är privata aktiebolag med flera aktieägare, men även de speciella reglerna för publika aktiebolag och aktiemarknadsbolag behandlas. Boken följer en bolagsstämma tidsmässigt. Bland de ämnen som avhandlas i boken kan t.ex. nämnas reglerna om kallelse till bolagsstämma, konsekvenserna av en bristfällig, utebliven eller felaktig kallelse, vilka subjekt som har rätt att deltaga i en bolagsstämma, hur beslut på bolagsstämma fattas, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag, aktieägarnas frågerätt vid bolagsstämma, protokollföring av bolagsstämmobeslut och klander av bolagsstämmobeslut.
Bolagsstämma i svenska aktiebolag riktar sig till advokater verksamma inom aktiebolagsrättens område, till bolagsjurister och till andra som har ett intresse av aktiebolagsrätt och bolagsstyrning.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139020295.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-483594A41A9A5FD98525814B004A6D", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-483594A41A9A5FD98525814B004A6DE8", "verkid"=>"483594A41A9A5FD98525814B004A6D841", "subject_areas"=>["Associationsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1531", "id"=>"C0E851D0B7ED4357C1257543003213C4", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Svante", "lastname"=>"Johansson"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2017.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139020295", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2018", "publicerat_datum"=>"2018-01-12", "publicerat_timestamp"=>1515715200}