Bolagsrevisorn
Wolters Kluwer

Bolagsrevisorn

65200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

652 kr (exkl. moms)

Inom det område som boken omfattar, huvudsakligen reglerna om revision i aktiebolagslagen och revisorslagens bestämmelser, har åtskilligt hänt sedan 2006. Ambitionen har därför i första hand varit att uppdatera boken med hänsyn till ny lagstiftning men behålla dess disposition. Vissa avsnitt har behövt skrivas om och kompletteras med hänsyn till rättsutvecklingen.

Ytterligare hänvisningar till Revisorsnämndens praxis har gjorts liksom att vissa nyare rättsfall inom skadeståndsrättens område har berörts. Ett nytillkommet sista kapitel behandlar övergripande innehållet i den s.k. EU-reformen.

Med anledning av EU:s revisionspaket har de nya reglerna sammanfattats i ett supplement till boken, som följer med vid köp av boken.

Boken nvänds som lärobok på universitet och högskolor och den är också av värde i kvalificerade revisorers verksamhet. I kommande upplagor kommer framställningen ytterligare att fördjupas inom vissa områden och kompletteras med fler hänvisningar till praxis.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 280
  • Utgiven: 2014
  • ISBN: 978-913901637-3

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Inom det område som boken omfattar, huvudsakligen reglerna om revision i aktiebolagslagen och revisorslagens bestämmelser, har åtskilligt hänt sedan 2006. Ambitionen har därför i första hand varit att uppdatera boken med hänsyn till ny lagstiftning men behålla dess disposition. Vissa avsnitt har behövt skrivas om och kompletteras med hänsyn till rättsutvecklingen.

Ytterligare hänvisningar till Revisorsnämndens praxis har gjorts liksom att vissa nyare rättsfall inom skadeståndsrättens område har berörts. Ett nytillkommet sista kapitel behandlar övergripande innehållet i den s.k. EU-reformen.

Med anledning av EU:s revisionspaket har de nya reglerna sammanfattats i ett supplement till boken, som följer med vid köp av boken.

Boken nvänds som lärobok på universitet och högskolor och den är också av värde i kvalificerade revisorers verksamhet. I kommande upplagor kommer framställningen ytterligare att fördjupas inom vissa områden och kompletteras med fler hänvisningar till praxis.
Målgrupp
Juridiska, Finansiella, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Redovisning och revision
  • Publicerad: 2014-10-16
  • Version: 4
  • ISBN: 978-913901637-3