.
Bolagens rättsliga ställning

Bolagens rättsliga ställning

Carl Hemström, Magdalena Giertz

Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag

42700

427 kr (exkl. moms)

Bolagens rättsliga ställning

Bolagens rättsliga ställning

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken inleds med en generell redogörelse av de problem som kan uppkomma för den som rättshandlar med ett bolag. Den rättsliga regleringen av de olika bolagsformerna beskrivs dessutom utförligt med tonvikt på de vanligaste frågorna. Fokus ligger på aktiebolaget, men eftersom regleringen på detta område är omfattande beskrivs vissa delar endast översiktligt.Nytt i den tionde upplagan är bl.a. ändrad kapitel- och avsnittsindelning och ett modernare språkbruk. Lagändringar med ikfraftträdande senast den 1 juni 2013 är beaktade.