Bolag Online - Ändringsärende
Wolters Kluwer

Bolag Online - Ändringsärende

200000

2,000 kr (exkl. moms)

För att kunna använda Bolagsverkets tjänst Företagsärenden för ombud krävs att:

  • du har ett depositionskonto hos Bolagsverket
  • du ansöker om att bli kund i tjänsten
  • du har en e-legitimation
  • din bank kan utfärda elektroniska bankintyg
  • och att du har möjlighet att skicka in ditt ärende i xml-format.
Med Bolag Online både skapar du för ärendet nödvändiga handlingar och omvandlar dem till xml-filer. Du sparar pengar och tid och får ditt ärende snabbare hanterat hos Bolagsverket.ÄndringsärendeEn bolagsordningsändring kan gälla allt från en mindre ändring, exempelvis ändring av firma, till en helt ny bolagsordning. I samtliga fall skall ändringen anmälas till Bolagsverket. Är du registerat ombud hos Bolagsverket kan du på ett enkelt sätt göra en ändringsanmälan via Bolagsverkets tjänst Företagsärenden för ombud om du har Bolag Online. Du väljer i en frågeguide vilka ändringar du vill göra och besvarar ett antal frågor. Nödvändiga handlingar skapas upp och kan exporteras till xml-filer som du läser in i Bolagsverkets tjänst. Snabbt och enkelt! Du sparar dessutom pengar då du får rabatt på avgiften till Bolagsverket om du använder tjänsten Företagsärenden för ombud för att göra dina ändringsärenden.