Bokslutsboken 2021
Norstedts Juridik

Bokslutsboken 2021

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra enhetsavskrivning, skillnader vid varulagervärdering enligt K2 och K3 m.m.Ambitionen är att ge en god överblick av innehållet i bokslutsreglerna enligt K2 och K3. Då skattemässiga överväganden ofta är en integrerad del av bokslutsarbetet innehåller denna del också kommentarer om vad som gäller skattemässigt för ett visst konto eller grupper av konton.
Digital utgåva: