Bokslutsboken 2019
Norstedts Juridik

Bokslutsboken 2019

49900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

499 kr (exkl. moms)

Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra enhetsavskrivning, skillnader vid varulagervärdering enligt K2 och K3 m.m.Ambitionen är att ge en god överblick av innehållet i bokslutsreglerna enligt K2 och K3. Då skattemässiga överväganden ofta är en integrerad del av bokslutsarbetet innehåller denna del också kommentarer om vad som gäller skattemässigt för ett visst konto eller grupper av konton.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Bokslutsboken är en handbok enligt Bokföringsnämndens K2- och K3-regler. Utgångspunkten vid praktiskt bokslutsarbete är de enskilda kontona i bokföringen. I boken första del har därför K2- och K3-reglerna hanförts till individuella konton eller grupper av konton. Då skattemässiga överväganden ofta är en integrerad del av bokslutsarbete innehåller denna del också kommentarer om vad som gäller skattemässigt för ett visst konto eller grupper av konton. Boken innehåller följande återkommande rubriker på kontonivå.


 • Kontots innehåll i korthet
 • Allmänt om bokslutsregler
 • Bokslut enligt K2
 • Bokslut enligt K3
 • Tilläggsupplysningar
 • Observera särskilt vid bokslut
 • Inkomstskatt
 • Var man kan läsa om de aktuella reglerna


  I bokens andra del återfinns ett antal fördjupningsavsnitt och exempel med tyngdpunkt på K2. Här förklaras och belyses ett antal områden som ofta upplevs som svåra eller komplicerade.


  Bokslutsbokens innehåll tas fram BAS-intressenternas Förening.

 • Målgrupp
  Finansiella
  Digital upplaga: