.
Bokslut och deklaration A-Ö
  • Redovisning och revision
  • Redovisning och Revision

Bokslut och deklaration A-Ö

Peter Nilsson, Mats Brockert

Sambandet mellan redovisning och beskattning

0
Bokslut och deklaration A-Ö
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

· Vad gäller vid inkomstbeskattningen och hur påverkas redovisningen av beskattningen?· Hur ska affärshändelserna bokföras och hur påverkar den inkomstbeskattningen och deklarationen?· När styr skatteregler och när styr redovisningen den skattemässiga periodiseringen?Syftet med "Bokslut och deklaration A–Ö" är att ge en djupare beskrivning av områden som är särskilt efterfrågade och som bara finns översiktligt beskrivna i annan litteratur. Läsaren ska alltså kunna lösa problemen i sin helhet och inte bara få en övergripande bild av området. Därför används rikligt med exempel som visar vilka konton som används i redovisningen och i förekommande fall hur det bokförda resultatet ska justeras i inkomstdeklarationen.Redovisningsområdet är för närvarande inne i en omfattande förändringsfas. År 2008 kom de så kallade K2-reglerna för mindre aktiebolag och året efter K2 för mindre ekonomiska föreningar. 2012 beslutade Bokföringsnämnden om K3-reglerna. Aktiebolag och ekonomiska föreningar med räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 och därefter, ska välja mellan K2 och K3. I denna upplaga har båda dessa regelverk arbetats in och beskrivs var och en för sig. I Sverige gäller ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Eftersom olika normgivning gäller för olika företag kan det skattemässiga resultatet i olika situationer skilja sig åt beroende på vilken normgivning det enskilda företaget tillämpar. En intressant och viktig fråga är även om det är någon skillnad mellan K-regelverken och äldre normgivning. Dessa skillnader, som i många fall kan vara av avgörande betydelse, åskådliggörs i boken. "Bokslut och deklaration A–Ö" är en handbok. Den vänder sig främst till redovisningskonsulter, revisorer, skattekonsulter och till den som arbetar på en ekonomiavdelning.