Bokföringslagen. En kommentar
Norstedts Juridik

Bokföringslagen. En kommentar

59500

595 kr

Bokföringslagen - En kommentar i Skatte- och Ekonomiportalen

Bokföringslagen är en central lag och det är grundläggande för ett fungerande system att företagen följer dess bestämmelser. För företagen gäller detta det interna uppgiftslämnandet, såväl kontrollen som möjligheten till uppföljning, men även det externa uppgiftslämnandet i inkomstdeklaration, årsredovisning m.m. För Skatteverket, konkursförvaltaren, Ekobrottsmyndigheten och andra intressenter är det ur olika aspekter en nödvändighet att i efterhand kunna kontrollera det enskilda företagets affärsverksamhet. En viktig aspekt vid tillämpningen av bokföringslagen är att känna till att den långt ifrån alltid specifikt reglerar en problemställning. Lagen måste tolkas och i tolkningsprocessen är det inte enbart lagen och dess förarbeten som har betydelse utan även uttalanden av Bokföringsnämnden.Nu finns Bokföringslagen. En kommentar också lätt tillgänglig i Skatte- & Ekonomiportalen!Du tecknar abonnemang på den som tillval till Skattepaketet eller Skatte- & Ekonomipaketet. Du som är förmånskund får dessutom rabatt. Ange "förmånskund" i kampanjkodsfältet vid beställning.
Produktdetaljer: