.
Bokföringslagen

Bokföringslagen

Peter Nilsson, Eva Törning

En kommentar

51400

514 kr (exkl. moms)

Bokföringslagen

Bokföringslagen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Eftersom bokföringslagen är en ramlag måste även förarbetena till lagen liksom allmänna råd och andra uttalanden av Bokföringsnämnden beaktas för att kunna lösa olika problem. Denna kommentar tar ett helhetsgrepp om bokföringslagen och normgivningen av Bokföringsnämnden men inkluderar också relevanta delar ur skattelagstiftningen. Lagen kommenteras paragraf för paragraf och förarbeten och nämndens normgivning/skattemässiga bestämmelser är sorterade så att läsaren på ett enkelt sätt får en bild av olika frågeställningar. I de delar det finns oklarheter behandlas detta särskilt.

För att öka förståelsen innehåller boken ett stort antal praktiska exempel. Avsikten är att läsaren ska få svar på när, var, hur och på vilket underlag bokföringen ska ske. Detta gäller oberoende av om läsaren är redovisningskonsult, revisor, jurist eller annan som arbetar med frågor relaterade till bokföringslagen.

I denna tredje upplaga har hänsyn tagits till den allmänna utvecklingen i samhället och till nya uttalanden från Bokföringsnämnden.