Bokföringsboken 2019
Norstedts Juridik

Bokföringsboken 2019

49900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

499 kr (exkl. moms)

Med BAS utförliga konteringsinstruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna.I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp bokföring vid omvänd moms t.ex. vid import, hur kontoplanen kan användas för att visa lönsamhet per produkt m.m. Denna bok kommer framför allt att innehålla detaljerade konteringsinstruktioner för BAS-kontona. Avsikten är att ge detaljerat stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Bokföringsboken är en handbok för löpande redovisning. Boken är ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen och innehåller deltaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton. Instruktionerna är ett nödvändigt stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser om man vill bokföra rätt direkt. Instruktionerna innehåller följande rubriker.


 • Vad som ska bokföras på ett konto
 • Vad man särskilt bör observera
 • Vad man inte ska bokföra på kontot
 • Hur kontot kan underindelas
 • Vanliga motkonton
 • Relaterade konton
 • Rapportering till SCB
 • Eventuella till kontot momsrelaterade frågor
 • Eventuella till kontot inkomstskatterelaterade frågor


  Boken innehåller fördjupningsavsnitt om hur BAS-kontoplanen kan anpassas till olika företags särskilda behov, kopplingar till deklarationer och SCB:s undersökningar, momsregler och många konteringsexempel.


  Bokföringsbokens innehåll tas fram av BAS-intressenternas förening.
 • Målgrupp
  Finansiella
  Digital upplaga: