Bokföringsboken 2018
Norstedts Juridik

Bokföringsboken 2018

49900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

499 kr

BOKFÖRINGSBOKEN är en handbok för löpande redovisning. Boken är ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Boken innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton. Instruktionerna är ett nödvändigt stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser om man vill bokföra rätt direkt. Instruktionerna innehåller följande rubriker.• Vad som ska bokföras på ett konto• Vad man särkilt bör observera• Vad man inte ska bokföra på kontot• Hur kontot kan underindelas• Vanliga motkonton• Relaterade konton• Rapportering till SCB• Eventuella till kontot momsrelaterade frågor• Eventuella till kontot inkomstskatterelateradefrågorBoken innehåller fördjupningsavsnitt bland annat om hur BAS-kontoplanen kan anpassas till olika företags särskilda behov, kopplingar till deklarationer och SCB:s undersökningar, momsregler och många konteringsexempel.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

b>BOKFÖRINGSBOKEN är en handbok för löpande redovisning. Boken är ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Boken innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton. Instruktionerna är ett nödvändigt stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser om man vill bokföra rätt direkt. Instruktionerna innehåller följande rubriker.• Vad som ska bokföras på ett konto• Vad man särkilt bör observera• Vad man inte ska bokföra på kontot• Hur kontot kan underindelas• Vanliga motkonton• Relaterade konton• Rapportering till SCB• Eventuella till kontot momsrelaterade frågor• Eventuella till kontot inkomstskatterelateradefrågorVerket innehåller fördjupningsavsnitt bland annat om hur BAS-kontoplanen kan anpassas till olika företags särskilda behov, kopplingar till deklarationer och SCB:s undersökningar, momsregler och många konteringsexempel.
Målgrupp
Studerande, Finansiella
Digital upplaga: