Bodelning
Norstedts Juridik

Bodelning

94300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

943 kr (exkl. moms)

Författare:
Örjan Teleman

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen med tonvikt på tiden från januari 1988, då flera nya lagregler trädde i kraft. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt för makar, makars ansvar för skulder och giftorättssystemet. Vidare lämnas en utförlig redogörelse för alla bodelningsmoment såsom värdering, vederlag, skevdelning, andelsberäkning och lottläggning. Dessutom behandlas eftergift i konkurs i samband med bodelning samt redovisningsproblem och andra juridiska frågor avseende tiden mellan skilsmässomålens början och den slutliga bodelningen. Boken innehåller också utförliga avsnitt om bouppteckning, bodelningsavtal, bodelningsförrättning, bodelning under bestående äktenskap samt kostnader för bodelning.I boken ingår även lagtexter och exempel på bl.a. bouppteckning, bodelningsavtal och bodelningsbeslut.Denna femte upplaga innehåller utvidgade kommentarer och beaktar nyare rättsfall och de ändringar i lagstiftningen som skett sedan förra upplagan (2003).
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 392
  • Utgiven: 2011
  • ISBN: 978-913901568-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Örjan Teleman
Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall.Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt för makar, makars ansvar för skulder och giftorättssystemet. Vidare lämnas en utförlig redogörelse för alla bodelningsmoment såsom värdering, vederlag, skevdelning, andelsberäkning och lottläggning. Dessutom behandlas eftergift i konkurs i samband med bodelning samt redovisningsproblem och andra juridiska frågor avseende tiden mellan skilsmässomålens början och den slutliga bodelningen. Bodelning innehåller också utförliga avsnitt om bouppteckning, bodelningsavtal, bodelningsförrättning, bodelning under bestående äktenskap samt kostnader för bodelning. Här finns även lagtexter och exempel på bl.a. bouppteckning, bodelningsavtal och bodelningsbeslut. Denna sjätte upplaga innehåller utvidgade kommentarer och beaktar nyare rättsfall och de ändringar i lagstiftningen som skett sedan förra upplagan av boken kom ut.
Målgrupp
Studerande, Juridiska, Övrigt
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Familjerätt
  • Publicerad: 2016-08-10
  • Version: 6
  • ISBN: 978-913901568-0