.
Bodelning
 • Familjerätt
 • Socialrätt

Bodelning

Örjan Teleman

Enligt äktenskapsbalken

99800

998 kr (exkl. moms)

Bodelning

Bodelning

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 7
 • Omfång: 448
 • Utgiven: 2022
 • ISBN: 9789139024545
 • Ämnen: Familjerätt, Socialrätt
 • Taggar:
 • Författare: Örjan Teleman

Om boken

Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall. Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt för makar, makars ansvar för skulder och giftorättssystemet. Vidare lämnas en utförlig redogörelse för alla bodelningsmoment såsom värdering, vederlag, skevdelning, andelsberäkning och lottläggning. Dessutom behandlas eftergift i konkurs i samband med bodelning samt redovisningsproblem och andra juridiska frågor avseende tiden mellan skilsmässomåls början och den slutliga bodelningen.

Bodelning innehåller också utförliga avsnitt om bouppteckning, bodelningsavtal, bodelningsförrättning, bodelning under bestående äktenskap samt kostnader för bodelning. Här finns även lagtexter och exempel på bl.a. bouppteckning, bodelningsavtal och bodelningsbeslut.

Denna sjunde upplaga innehåller utvidgade kommentarer och beaktar nyare rättsfall och de ändringar i lagstiftningen som skett.