.
Bo i bostadsrätt

Bo i bostadsrätt

46800

468 kr (exkl. moms)

Bo i bostadsrätt

Bo i bostadsrätt

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 5
 • Omfång: 166
 • Utgiven: 2017
 • ISBN: 9789139115502
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Författare: Ingrid Uggla, Blanka Kruljac Rolén

Om boken

Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information om grundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till föreningsmedlemmar.Bo i bostadsrätt behandlar bl.a. frågor om:
 • förvärv av bostadsrätt,
 • medlemskap i en bostadsrättsförening,
 • andrahandsupplåtelse,
 • pantsättning av bostadsrätt,
 • avgifter till en bostadsrättsförening,
 • styrelsens ansvar för det dagliga arbetet,
 • styrelsens behörighet och befogenheter,
 • styrelseledamots skadeståndsansvar,
 • föreningsstämmans behörighet och befogenhet,
 • underhåll/reparationer och ombyggnad i en bostadsrättsförening,
 • ombildning från hyresrätt till bostadsrätt,