Biträdeskostnadsutredningen, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Biträdeskostnadsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.