Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ds 2017:32
  • Energi & Miljö

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ds 2017:32

Kontrollstation 2016

9500

95 kr (exkl. moms)

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ds 2017:32

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ds 2017:32

Om publikationen

Regeringen redovisar resultatet av kontrollstation 2016 om etappmål för biologisk mångfald. Det här är en uppföljning för regeringen för att se till att målen för biologisk mångfald nås.
Teckna stående order på Ds från Miljö - och energidepartementet!