Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ds 2017:32
Miljö- och energidepartementet

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ds 2017:32

9500

95 kr (exkl. moms)

Regeringen redovisar resultatet av kontrollstation 2016 om etappmål för biologisk mångfald. Det här är en uppföljning för regeringen för att se till att målen för biologisk mångfald nås.
Teckna stående order på Ds från Miljö - och energidepartementet!
Produktdetaljer: