Biojet för flyget. SOU 2019:11
Miljö- och energidepartementet

Biojet för flyget. SOU 2019:11

Betänkande från Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M2018:01)

22500

225 kr (exkl. moms)

Några av utredningens förslag:
  • Miljömålsberedningen ges i uppdrag att ta fram mål för minskade utsläpp i flyget.
  • En långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen införs.
  • Möjligheten att upphandla biojetbränsle bör införas i de statliga ramavtalen.
  • Försvarsmakten ges i uppdrag att upphandla biojetbränsle för den volym flygfotogen som statsflyget tankar i Sverige.
  • Försvarsmakten och Försvarets materielverk ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för inhemsk produktion och användning av biojetbränsle för Försvarsmaktens ändamål.
  • Energimyndigheten ges i uppdrag att analysera frågan om ett investerings- eller driftsstöd ska utvecklas för produktionsanläggningar med ny teknik som initialt är för kostsam för att kunna konkurrera i reduktionsplikten.
  • Konsumentverket ges i uppdrag att ta fram ett förslag för redovisning av klimatpåverkan för långväga resor, en klimatdeklaration.
  • En utredning tillsätts om utökad nattågstrafik som ett alternativ till flygresor.

Särskild utredare: Maria Wetterstrand
Se längre ned för länk till direktivet som utredningen arbetat utifrån.
Tryckt upplaga: