Biojet för flyget. SOU 2019:11
 • Energi & Miljö
 • Offentlig förvaltning
 • Trafik & Transporter

Biojet för flyget. SOU 2019:11

Betänkande från Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M2018:01)

22500

225 kr (exkl. moms)

Biojet för flyget. SOU 2019:11

Biojet för flyget. SOU 2019:11

Om publikationen

Några av utredningens förslag:
 • Miljömålsberedningen ges i uppdrag att ta fram mål för minskade utsläpp i flyget.
 • En långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen införs.
 • Möjligheten att upphandla biojetbränsle bör införas i de statliga ramavtalen.
 • Försvarsmakten ges i uppdrag att upphandla biojetbränsle för den volym flygfotogen som statsflyget tankar i Sverige.
 • Försvarsmakten och Försvarets materielverk ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för inhemsk produktion och användning av biojetbränsle för Försvarsmaktens ändamål.
 • Energimyndigheten ges i uppdrag att analysera frågan om ett investerings- eller driftsstöd ska utvecklas för produktionsanläggningar med ny teknik som initialt är för kostsam för att kunna konkurrera i reduktionsplikten.
 • Konsumentverket ges i uppdrag att ta fram ett förslag för redovisning av klimatpåverkan för långväga resor, en klimatdeklaration.
 • En utredning tillsätts om utökad nattågstrafik som ett alternativ till flygresor.

Särskild utredare: Maria Wetterstrand
Se längre ned för länk till direktivet som utredningen arbetat utifrån.