Biojet för flyget. SOU 2019:11
Miljö- och energidepartementet

Biojet för flyget. SOU 2019:11

22500

225 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.Utkommer i mars.
Se längre ned för länk till direktivet som utredningen arbetat utifrån.
Produktdetaljer: