Biogas i naturgasnätet. Prop. 2016/17:202
Miljö- och energidepartementet

Biogas i naturgasnätet. Prop. 2016/17:202

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår ändringar i naturgaslagen (2005:403) för att underlätta inmatningen av biogas i naturgasnät. Den som innehar en naturgasledning ska på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om de villkor som i fråga om anslutning för inmatning av naturgas gäller för gasens kvalitet, lukt eller tryck. Innehavaren ska även offentliggöra villkoren. Regeringen redovisar också sin bedömning i frågan om det bör införas en skyldighet för den som innehar en naturgasledning att överföra naturgas av god kvalitet eller att ansluta produktionsanläggningar.
Tryckt upplaga: