Bioenergi från jordbruket - en växande resurs. Bilaga
Jordbruksdepartementet

Bioenergi från jordbruket - en växande resurs. Bilaga

27500

275 kr

Innehåller följande rapporter:

– Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk samt– Förädling och avsättning av jordbruksbaserade biobränslen.Se även 76997

Rapportförfattare: Pål Börjesson, Lunds tekniska högskola.Särskild utredare: Lars Andersson.
Produktdetaljer: