Bioenergi från jordbruket - en växande resurs. Bilaga
Jordbruksdepartementet

Bioenergi från jordbruket - en växande resurs. Bilaga

Betänkande av Utredningen om jordbruket som bioenergiproducent

27500

275 kr (exkl. moms)

Innehåller följande rapporter:

– Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk samt

– Förädling och avsättning av jordbruksbaserade biobränslen.

Se även 76997

Tryckt upplaga: