Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen
Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen

7500

75 kr (exkl. moms)

Särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet.
Tryckt upplaga: