Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering. SOU 2018:14
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering. SOU 2018:14

Betänkande från Utredningen om utvärdering av bidragsbrotten

22000

220 kr (exkl. moms)

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering. SOU 2018:14

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering. SOU 2018:14

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 363
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824763-1
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

En bredare utvärdering av lagen för att undersöka hur bestämmelserna har fungerat i praktiken, vilka konsekvenser som lagen har fått och om syftena med reformen har uppnåtts.

Utredningen föreslår bland annat:
 • Bidragsbrottslagens tillämpningsområde utvidgas
 • Maximistraffet för grovt bidragsbrott ska skärpas till fängelse i sex år
 • Bestämmelsen om grovt brott ändras
 • Brott enligt bidragsbrottslagen ska bara anmälas till Polismyndigheten
 • Den som i väsentlig mån är oaktsam ska kunna dömas för vårdslöst bidragsbrott
 • Risken för ekonomisk skada ska vara en del av bedömningen om ett vårdslöst brott är mindre allvarligt
 • Preskriptionstiden för bidragsbrott som är ringa och för vårdslöst bidragsbrott ska förlängas till fem år
 • Underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utvidgas

Särskild utredare: Lena Egelin
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!