Bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor i vissa fall enligt 1985 års skollag för år 2013. SKOLFS 2013:2
Skolverket

Bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor i vissa fall enligt 1985 års skollag för år 2013. SKOLFS 2013:2

7000

70 kr (exkl. moms)

Ingår i SKOLFS 2013:1-4. 12 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: