Bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall avseende utbildning enligt 1985 års skollag för år 2012, föreskrifter. SKOLFS 2012:14
Skolverket

Bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall avseende utbildning enligt 1985 års skollag för år 2012, föreskrifter. SKOLFS 2012:14

9800

98 kr (exkl. moms)

Ingår i SKOLFS 2012:11-16. 32 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: