Bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724), föreskrifter och allmänna råd
 • jakt- och viltvård
 • natur
 • renar
 • rennäring
 • viltskador

Bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724), föreskrifter och allmänna råd

3160

32 kr (exkl. moms)

Bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724), föreskrifter och allmänna råd

Bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724), föreskrifter och allmänna råd

 • Utgivare: Naturvårdsverket
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 12
 • Utgiven: 2002
 • Serie: NFS 2002:13
 • ISBN/Best.nr: 15802-13
 • Ämnen: Energi & Miljö, Lantbruk & Livsmedel

Om boken

Ers. SNFS 1996:4. I kraft 1 juli 2002.

Prenumerera på NFS