Bidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, upphävande av Specialpedagogiska institutets föreskrifter
Norstedts Juridik

Bidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, upphävande av Specialpedagogiska institutets föreskrifter

6600

66 kr

Upphäver SKOLFS 2006:20 .
Ingår i häfte SKOLFS 2010:11-12, 8 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: