Bidrag för glasögon till barn och unga. Prop. 2015/16:71
Socialdepartementet

Bidrag för glasögon till barn och unga. Prop. 2015/16:71

7600

76 kr (exkl. moms)

Lagen innebär att landstingen ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och omfattas av landstingens skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen.Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget samt om återbetalningsskyldighet.Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.