.
Bevisprövning i tvistemål
  • Processrätt

Bevisprövning i tvistemål

Christian Diesen, Magne Strandberg

Teori och praktik. BEVIS 9

Produkt-id: 4335667740716
ID: S-09D9ED1D36A8020985257F450047F7
Bevisprövning i tvistemål
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Denna bok består av tre delar som behandlar bevisfrågor i dispositiva tvistemål. Den första delen är en översättning av de generella avsnitten i Magne Strandbergs epokgörande norska doktorsavhandling ”Beviskrav i sivile saker”. I belysning av modern filosofi behandlas där vilka teoretiska grunder jurister behöver för att kunna tillägna sig en bevisteori eller utföra en rationell bevisprövning. Det handlar bl.a. om olika sannolikhetsbegrepp och om förhållandet mellan parternas frihet och utredningens robusthet.Den andra delen bygger på en analys av svensk bevispraxis och skisserar en hanterbar metodik för bevisprövningen. Modellen bygger på att domaren i varje enskilt mål analyserar bevisfrågorna i en sekvens som följer bevisteorins byggstenar: åberopsbörda, bevisbörda, utredningsbörda, beviskrav och bevisvärdering.Den tredje delen presenterar kort de NJA-fall rörande bevisprövning i tvistemål som behövs för att kunna bestämma bevisbörda och beviskrav i liknande fall och är tänkt att fungera som en lathund vid den metodiska prövningen.De tidigare delarna i antologiserien BEVIS behandlar bevisning om gärningsmannaskap (1), asyl (2), skattemål (3), skadestånd (4), bevispraxis (5), sexuella övergrepp mot barn (6), förvaltningsmål (7) och migrationsrätt (8).
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139016670.jpg", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F450047F7", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F450047F70C", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F450047F6A81", "subject_areas"=>["Processrätt"], "subjects"=>["Processrätt"], "subtitle"=>"Teori och praktik. BEVIS 9", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0556", "id"=>"2F415AB10434D9EEC125752E0050560F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Christian", "lastname"=>"Diesen"}, {"contact_id"=>"0433", "id"=>"1C8AA5DC8C9C86C4C125794C0046DDD1", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Magne", "lastname"=>"Strandberg"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2012.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139016670", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2012", "publicerat_datum"=>"2012-02-03", "publicerat_timestamp"=>1328227200}