Bevisprövning i mål om osanna fakturor
Norstedts Juridik

Bevisprövning i mål om osanna fakturor

- en skatte- och straffrättslig studie

58200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

582 kr (exkl. moms)


Det förekommer ett stort antal skatte- respektive brottmål där Skatteverket alternativt Ekobrottsmyndigheten påstår att köpare och säljare kommit överens om att undandra det allmänna skatt genom användande av s.k. osanna fakturor. Syftet anges i regel vara att avlöna ”svart” arbetskraft. Målen är ofta omfattande samt gäller stora personliga och ekonomiska värden. Bevisfrågorna ställs ofta på sin spets.

Boken behandlar bevisprövningen i mål där sådana fakturor förekommer. Vilka skillnader föreligger i bevisprövningen mellan skatte- och brottmål samt mellan ordinarie taxering, eftertaxering och skattetillägg? Följande frågor står i förgrunden:
• På vem är bevisbördan placerad (skattemål)?
• Vilket utrednings- och beviskrav tillämpas?
• Hur går bevisvärderingen till?
• Föreligger någon förklaringsbörda?
• Vilken betydelse har bevisningen robusthet?
• Vilken betydelse har indirekt bevisning?

Boken inleds med en teoretisk bakgrund till de frågeställningar som aktualiseras i mål om osanna fakturor. Därefter analyseras och redovisas slutsatser av de undersökta rättsfallen.

Bevisprövning i mål om osanna fakturor vänder sig till alla som kommer i kontakt med mål där svart arbetskraft i allmänhet och osanna fakturor i synnerhet förekommer, exempelvis företagare, skattehandläggare, skattejurister, polis/åklagare, domare och ombud. Boken lämpar sig också för undervisningsändamål.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 144
  • Utgiven: 2011
  • ISBN: 978-913901497-3

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.


Det förekommer ett stort antal skatte- respektive brottmål där Skatteverket alternativt Ekobrottsmyndigheten påstår att köpare och säljare kommit överens om att undandra det allmänna skatt genom användande av s.k. osanna fakturor. Syftet anges i regel vara att avlöna ”svart” arbetskraft. Målen är ofta omfattande samt gäller stora personliga och ekonomiska värden. Bevisfrågorna ställs ofta på sin spets.

Boken behandlar bevisprövningen i mål där sådana fakturor förekommer. Vilka skillnader föreligger i bevisprövningen mellan skatte- och brottmål samt mellan ordinarie taxering, eftertaxering och skattetillägg? Följande frågor står i förgrunden:
• På vem är bevisbördan placerad (skattemål)?
• Vilket utrednings- och beviskrav tillämpas?
• Hur går bevisvärderingen till?
• Föreligger någon förklaringsbörda?
• Vilken betydelse har bevisningen robusthet?
• Vilken betydelse har indirekt bevisning?

Boken inleds med en teoretisk bakgrund till de frågeställningar som aktualiseras i mål om osanna fakturor. Därefter analyseras och redovisas slutsatser av de undersökta rättsfallen.

Bevisprövning i mål om osanna fakturor vänder sig till alla som kommer i kontakt med mål där svart arbetskraft i allmänhet och osanna fakturor i synnerhet förekommer, exempelvis företagare, skattehandläggare, skattejurister, polis/åklagare, domare och ombud. Boken lämpar sig också för undervisningsändamål.
Målgrupp
Finansiella, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Skatterätt
  • Publicerad: 2011-12-22
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901497-3