.
Bevisprövning i mål om osanna fakturor
  • Skatterätt
  • Skattetillägg och förfarande

Bevisprövning i mål om osanna fakturor

Börje Leidhammar, Gustav Lindkvist

- en skatte- och straffrättslig studie

0
Bevisprövning i mål om osanna fakturor
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Det förekommer ett stort antal skatte- respektive brottmål där Skatteverket alternativt Ekobrottsmyndigheten påstår att köpare och säljare kommit överens om att undandra det allmänna skatt genom användande av s.k. osanna fakturor. Syftet anges i regel vara att avlöna ”svart” arbetskraft. Målen är ofta omfattande samt gäller stora personliga och ekonomiska värden. Bevisfrågorna ställs ofta på sin spets.Boken behandlar bevisprövningen i mål där sådana fakturor förekommer. Vilka skillnader föreligger i bevisprövningen mellan skatte- och brottmål samt mellan ordinarie taxering, eftertaxering och skattetillägg? Följande frågor står i förgrunden:• På vem är bevisbördan placerad (skattemål)?• Vilket utrednings- och beviskrav tillämpas?• Hur går bevisvärderingen till?• Föreligger någon förklaringsbörda?• Vilken betydelse har bevisningen robusthet?• Vilken betydelse har indirekt bevisning?Boken inleds med en teoretisk bakgrund till de frågeställningar som aktualiseras i mål om osanna fakturor. Därefter analyseras och redovisas slutsatser av de undersökta rättsfallen.Bevisprövning i mål om osanna fakturor vänder sig till alla som kommer i kontakt med mål där svart arbetskraft i allmänhet och osanna fakturor i synnerhet förekommer, exempelvis företagare, skattehandläggare, skattejurister, polis/åklagare, domare och ombud. Boken lämpar sig också för undervisningsändamål.