Bevisprövning i mål om genomsyn
Norstedts Juridik

Bevisprövning i mål om genomsyn

66500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

665 kr

Civilrättens betydelse för skatterätten är föremål för diskussion med skilda uppfattningar. Många skatteärenden och mål rör frågan om civilrätten ska ha genomslag i skatterätten eller om skattemässigt avvikande bedömningar får göras (s.k. genomsyn). Genomsyn gäller ofta stora ekonomiska värden och frågorna är i många fall komplicerade. Bevisprövning i mål om genomsyn behandlar bevisprövning i mål om genomsyn vid ordinarie taxering, eftertaxering, skattetillägg, uppbörd och förhandsbesked. Föreligger skillnader i bevisprövningen mellan dessa olika mål och vari består i så fall dessa skillnader? Författarna har undersökt hur bevisprövningen går till i mål om genomsyn:• På vem är bevisbördan placerad?• Vilket beviskrav tillämpas?• Hur går bevisvärderingen till? Här behandlas även frågan om förhållandet mellan domstolens ansvar för målens utredning jämfört med det ansvar parterna har för att åberopa omständigheter och bevis.Boken inleds med en teoretisk bakgrund till bevisprövningens betydelse och överväganden om denna i mål om genomsyn. Därefter görs en analys och redovisas slutsatser av rättsfallen.Bevisprövning i mål om genomsyn vänder sig till alla som kommer i kontakt med frågor om genomsyn och då särskilt bevisprövningen, exempelvis skattejurister, advokater, domare, akademiskt verksamma och studenter.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 342
  • Utgiven: 2010
  • ISBN: 978-913901498-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Civilrättens betydelse för skatterätten är föremål för diskussion med skilda uppfattningar. Många skatteärenden och mål rör frågan om civilrätten ska ha genomslag i skatterätten eller om skattemässigt avvikande bedömningar får göras (s.k. genomsyn). Genomsyn gäller ofta stora ekonomiska värden och frågorna är i många fall komplicerade. Bevisprövning i mål om genomsyn behandlar bevisprövning i mål om genomsyn vid ordinarie taxering, eftertaxering, skattetillägg, uppbörd och förhandsbesked. Föreligger skillnader i bevisprövningen mellan dessa olika mål och vari består i så fall dessa skillnader? Författarna har undersökt hur bevisprövningen går till i mål om genomsyn:• På vem är bevisbördan placerad?• Vilket beviskrav tillämpas?• Hur går bevisvärderingen till? Här behandlas även frågan om förhållandet mellan domstolens ansvar för målens utredning jämfört med det ansvar parterna har för att åberopa omständigheter och bevis.Boken inleds med en teoretisk bakgrund till bevisprövningens betydelse och överväganden om denna i mål om genomsyn. Därefter görs en analys och redovisas slutsatser av rättsfallen.Bevisprövning i mål om genomsyn vänder sig till alla som kommer i kontakt med frågor om genomsyn och då särskilt bevisprövningen, exempelvis skattejurister, advokater, domare, akademiskt verksamma och studenter.
Målgrupp
Juridiska, Finansiella
Digital upplaga: