Beviskraft
Norstedts Juridik

Beviskraft

Metod för bevisvärdering i brottmål

52900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

529 kr (exkl. moms)

Författare:
Christian Dahlman
Beviskraft handlar om sannolikhetsbedömningar i bevisvärdering. Boken identifierar ett antal vanliga tankefel och visar hur de kan undvikas med hjälp av bayesiansk metod. De tankefel som behandlas är bland annat

förbiseende av alternativhypotes
dubbelräkning
underskattning av samverkande bevisning
fel referensklass
beroende bevis behandlas som oberoende
förbiseende av ursprungssannolikhet.

Beviskraft innehåller ingående analyser av svenska rättsfall, bland annat ”Joy Rahman”, ”Thomas Quick”, ”Gryningspyromanen”, ”Peter Mangs”, ”Balkongfallet” och ”Mordet på Lisa Holm”.

Beviskraft kan läsas som en lärobok i bevisvärdering och presenterar samtidigt ny forskning inom området.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Christian Dahlman
Beviskraft handlar om sannolikhetsbedömningar i bevisvärdering. Boken identifierar ett antal vanliga tankefel och visar hur de kan undvikas med hjälp av bayesiansk metod. De tankefel som behandlas är bland annat


förbiseende av alternativhypotes
dubbelräkning
underskattning av samverkande bevisning
fel referensklass
beroende bevis behandlas som oberoende
förbiseende av ursprungssannolikhet.


Beviskraft innehåller ingående analyser av svenska rättsfall, bland annat ”Joy Rahman”, ”Thomas Quick”, ”Gryningspyromanen”, ”Peter Mangs”, ”Balkongfallet” och ”Mordet på Lisa Holm”.


Beviskraft kan läsas som en lärobok i bevisvärdering och presenterar samtidigt ny forskning inom området.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga: