.
Beviskraft
  • Straffrätt
  • Processrätt
  • Ordning och säkerhet

Beviskraft

Christian Dahlman

Metod för bevisvärdering i brottmål

64400

644 kr (exkl. moms)

Beviskraft

Beviskraft

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Beviskraft handlar om sannolikhetsbedömningar i bevisvärdering. Boken identifierar ett antal vanliga tankefel och visar hur de kan undvikas med hjälp av bayesiansk metod. De tankefel som behandlas är bland annat

förbiseende av alternativhypotes
dubbelräkning
underskattning av samverkande bevisning
fel referensklass
beroende bevis behandlas som oberoende
förbiseende av ursprungssannolikhet.

Beviskraft innehåller ingående analyser av svenska rättsfall, bland annat ”Joy Rahman”, ”Thomas Quick”, ”Gryningspyromanen”, ”Peter Mangs”, ”Balkongfallet” och ”Mordet på Lisa Holm”.

Beviskraft kan läsas som en lärobok i bevisvärdering och presenterar samtidigt ny forskning inom området.