Beviskraft
Norstedts Juridik

Beviskraft

Metod för bevisvärdering i brottmål

52900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

529 kr

Författare:
Christian Dahlman
Beviskraft handlar om sannolikhetsbedömningar i bevisvärdering. Boken identifierar ett antal vanliga tankefel och visar hur de kan undvikas med hjälp av bayesiansk metod. De tankefel som behandlas är bland annatförbiseende av alternativhypotesdubbelräkningunderskattning av samverkande bevisningfel referensklassberoende bevis behandlas som oberoendeförbiseende av ursprungssannolikhet.Beviskraft innehåller ingående analyser av svenska rättsfall, bland annat ”Joy Rahman”, ”Thomas Quick”, ”Gryningspyromanen”, ”Peter Mangs”, ”Balkongfallet” och ”Mordet på Lisa Holm”.Beviskraft kan läsas som en lärobok i bevisvärdering och presenterar samtidigt ny forskning inom området.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Christian Dahlman
Beviskraft handlar om sannolikhetsbedömningar i bevisvärdering. Boken identifierar ett antal vanliga tankefel och visar hur de kan undvikas med hjälp av bayesiansk metod. De tankefel som behandlas är bland annat
förbiseende av alternativhypotesdubbelräkningunderskattning av samverkande bevisningfel referensklassberoende bevis behandlas som oberoendeförbiseende av ursprungssannolikhet.
Beviskraft innehåller ingående analyser av svenska rättsfall, bland annat ”Joy Rahman”, ”Thomas Quick”, ”Gryningspyromanen”, ”Peter Mangs”, ”Balkongfallet” och ”Mordet på Lisa Holm”.
Beviskraft kan läsas som en lärobok i bevisvärdering och presenterar samtidigt ny forskning inom området.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga: