Bevisfrågor i skatteprocessen - en översikt
Wolters Kluwer

Bevisfrågor i skatteprocessen - en översikt

28700

287 kr

Bevisfrågor i skatteprocessen behandlar Skatteverkets och domstols utredningsskyldighet, bevisbörda, beviskrav, bevisvärdering och prövning av skattemål. Exempel på frågor som behandlas är:
  • - Vilken utredningsskyldighet riktas mot Skatteverket och domstol? Vad händer om utredningsskyldigheten inte iakttas?
  • - Vilken är huvudregeln angående bevisbördans placering?
  • - I vilka situationer kan man göra undantag från huvudregeln?
  • - Vilken betydelse har bevissvårigheter?
  • - Vilka beviskrav gäller och vilken är den närmare innebörden av dessa?
  • - Kan beviskravet sänkas pgap.g.a. bevissvårigheter?
  • - Vilken betydelse har den EU-rättsliga effektivitetsprincipen för bevisbörda och beviskrav?
  • - Hur går en bevisvärdering och prövning av mål till? Vad bör man tänka på för att undvika misstag? I boken redovisas ett stort antal exempel för att åskådliggöra olika problemområden och frågeställningar. I vissa delar är framställningen översiktlig, i andra relativt djuplodande, vilket innebär att den lämpar sig väl dels för den som första gången kommer i kontakt med en skatteprocess, dels för den som är väl insatt i dessa frågor. Boken är även lämplig för undervisningsändamål.
  • Produktdetaljer: