.
Bevisfrågor i förvaltningsprocessen
  • Offentlig rätt
  • Processrätt
  • Förvaltningsrätt

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen

Gustav Lindkvist

En översikt

Produkt-id: 4335650734124
ID: S-4EC1790339F4A67485258123006B97
Bevisfrågor i förvaltningsprocessen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen – en översikt behandlar på ett föredömligt lättfattligt och praktiskt användbart sätt reglerna för utredningsskyldighet, bevisbörda, beviskrav och bevisprövning i förvaltningsprocessen. Exempel på frågor som behandlas är:• När är ett ärende eller mål tillräckligt utrett för att sakprövning ska få ske?• Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?• När kan en ”omvänd” bevisbörda tillämpas?• Vilket beviskrav gäller i några vanliga måltyper såsom skatt, migration och socialförsäkring?• Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav, t.ex. ”övervägande skäl”, ”sannolikt” och ”klart framgår”?• Hur gör man en korrekt bevisprövning?• Hur värderas enskilda bevis?• När är beviskravet uppfyllt?Översiktlig kunskap om dessa frågor är oundgängligt för alla som kommer i kontakt med förvaltningsprocesser. Boken bör därför ligga på varje persons skrivbord som arbetar med förvaltningsprocesser såsom partsombud eller domare. Boken är också lämplig för undervisningsändamål vid lärosäten och domstolar.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139019121.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-4EC1790339F4A67485258123006B97", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-4EC1790339F4A67485258123006B975C", "verkid"=>"4EC1790339F4A67485258123006B96F81", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Processrätt"], "subjects"=>["Förvaltningsrätt", "Processrätt"], "subtitle"=>"En översikt", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0601", "id"=>"360F59DD7DA866DEC125752F003B5544", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Gustav", "lastname"=>"Lindkvist"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2019.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139019121", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2019", "publicerat_datum"=>"2019-09-25", "publicerat_timestamp"=>1569369600}