.
Bevisfrågor i förvaltningsprocessen
 • Offentlig rätt
 • Processrätt
 • Förvaltningsrätt

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen

Gustav Lindkvist

En översikt

50400

504 kr (exkl. moms)

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 146
 • Utgiven: 2019
 • ISBN: 9789139019121
 • Ämnen: Offentlig rätt, Processrätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt,
 • Författare: Gustav Lindkvist

Om boken

Bevisfrågor i förvaltningsprocessen – en översikt behandlar på ett föredömligt lättfattligt och praktiskt användbart sätt reglerna för utredningsskyldighet, bevisbörda, beviskrav och bevisprövning i förvaltningsprocessen. Exempel på frågor som behandlas är:• När är ett ärende eller mål tillräckligt utrett för att sakprövning ska få ske?• Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?• När kan en ”omvänd” bevisbörda tillämpas?• Vilket beviskrav gäller i några vanliga måltyper såsom skatt, migration och socialförsäkring?• Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav, t.ex. ”övervägande skäl”, ”sannolikt” och ”klart framgår”?• Hur gör man en korrekt bevisprövning?• Hur värderas enskilda bevis?• När är beviskravet uppfyllt?Översiktlig kunskap om dessa frågor är oundgängligt för alla som kommer i kontakt med förvaltningsprocesser. Boken bör därför ligga på varje persons skrivbord som arbetar med förvaltningsprocesser såsom partsombud eller domare. Boken är också lämplig för undervisningsändamål vid lärosäten och domstolar.