.
Bevis- och rättstillämpning - en samtidig verksamhet
  • Processrätt
  • Straffrätt

Bevis- och rättstillämpning - en samtidig verksamhet

Bengt Lindell

En bok om tvivel och val av beslutsalternativ i mer komplicerade fall

Produkt-id: 8944799351127
ID: P000048456
Bevis- och rättstillämpning - en samtidig verksamhet
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I denna processrättsteoretiska framställning behandlas tvivel och hur det går till när en domstol i mer komplicerade fall avgör saken och därmed väljer beslutsalternativ.

Undersökningen görs mot bakgrund av teorin om växelverkan, som innebär att domaren ömsom granskar rättsregel och sakförhållande i en samtidig verksamhet. I framställningen behandlas de element som växelverkan förutsätter, vilka inkluderar principen om fri bevisprövning och vad som kan vara sant i en rättegång, strukturering av bevismaterial, användningen av generaliseringar vid bevis- och rättstillämpning, bevistema, beviskrav, bevisbörda i tvistemål och brottmål, in dubio regler, särskilt grundsatsen in dubio pro reo med avseende på alternativa hypoteser och alternativa
förklaringar till bevis i brottmål.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139318712.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000048456", "primary"=>"false", "verkid"=>"P0000484511", "subject_areas"=>["Processrätt", "Straffrätt"], "subjects"=>["Processrätt", "Straffrätt"], "subtitle"=>"En bok om tvivel och val av beslutsalternativ i mer komplicerade fall", "datechanged"=>"2024-06-12", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0244", "id"=>"02033890E11FFA6FC1257EE0003B5155", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Bengt", "lastname"=>"Lindell"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2024.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2024", "publicerat_datum"=>"2024-06-12", "publicerat_timestamp"=>1718150400, "marclass"=>"BRONZE TITLE"}