.
Bevis- och rättstillämpning ‒ en samtidig verksamhet
  • Processrätt
  • Straffrätt

Bevis- och rättstillämpning ‒ en samtidig verksamhet

Bengt Lindell

En bok om tvivel och val av beslutsalternativ i mer komplicerade fall

Planerad utgivning under maj 2024.
56400

564 kr (exkl. moms)

Bevis- och rättstillämpning ‒ en samtidig verksamhet

Bevis- och rättstillämpning ‒ en samtidig verksamhet

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I denna processrättsteoretiska bok behandlas tvivel och hur det går till när en domstol i mer komplicerade fall avgör saken och därmed väljer beslutsalternativ.

Undersökningen görs mot bakgrund av teorin om växelverkan, som innebär att domaren ömsom granskar rättsregel och sakförhållande i en samtidig verksamhet. I framställningen behandlas de element som växelverkan förutsätter, vilka inkluderar principen om fri bevisprövning och vad som kan vara sant i en rättegång, strukturering av bevismaterial, användningen av generaliseringar vid bevis- och rättstillämpning, bevistema, beviskrav, bevisbörda i tvistemål och brottmål, in dubio regler, särskilt grundsatsen in dubio pro med avseende på brottmål med avseende på alternativa hypoteser och alternativa förklaringar till bevis.