Bevarande och gallring inom löne- och personaladministration
Riksarkivet

Bevarande och gallring inom löne- och personaladministration

8400

84 kr

Genomgång och analys av hur Riksarkivets författning om gallring av allmänna handlingar inom det löne- och personaladministrativa området bör tillämpas.

Teckna stående order på Riksarkivets rapportserie
Produktdetaljer: