Bevarande och gallring inom löne- och personaladministration
Riksarkivet

Bevarande och gallring inom löne- och personaladministration

Kommentarer till RA-FS 2006:5

8400

84 kr (exkl. moms)

Genomgång och analys av hur Riksarkivets författning om gallring av allmänna handlingar inom det löne- och personaladministrativa området bör tillämpas.
Tryckt upplaga: