Bevarande och gallring inom löne- och personaladministration
  • Offentlig rätt

Bevarande och gallring inom löne- och personaladministration

Kommentarer till RA-FS 2006:5

8400

84 kr (exkl. moms)

Bevarande och gallring inom löne- och personaladministration

Bevarande och gallring inom löne- och personaladministration

Om publikationen

Genomgång och analys av hur Riksarkivets författning om gallring av allmänna handlingar inom det löne- och personaladministrativa området bör tillämpas.

Teckna stående order på Riksarkivets rapportserie