Betygskriterier för teckenspråk för döva och hörselskadade i gymnasieskolan (RGD), upphävda föreskrifter
Skolverket

Betygskriterier för teckenspråk för döva och hörselskadade i gymnasieskolan (RGD), upphävda föreskrifter

2960

30 kr (exkl. moms)

Upphäver SKOLFS 1996:9. Ingår i häfte SKOLFS 2000:164-166. 12 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.