Betygskriterier för nationella kurser inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, föreskrifter
Skolverket

Betygskriterier för nationella kurser inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, föreskrifter

8500

85 kr

Ändring av SKOLFS 1995:17 och 22.

Ingår i häfte SKOLFS 2007:15-34, 52 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: