Betygskriterier för kurser i kärnämnen i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, föreskrifter
Skolverket

Betygskriterier för kurser i kärnämnen i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, föreskrifter

28400

284 kr (exkl. moms)

Ingår i samma volym som SKOLFS 1997:3 med tim- och kursplaner samt betygskriterier för nationella kurser. Bildar tillsammans med särtrycket ur SKOLFS 1994:8-10 ett komplett material för gymnasieskolan.