Betygskriterier för grundskolans ämnen, föreskrifter och allmänna råd
Skolverket

Betygskriterier för grundskolans ämnen, föreskrifter och allmänna råd

6640

66 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2000:141-145. 56 sidor. Upphäver och ersätter SKOLFS 1995:65 med omtryck 1998:5.

Produktdetaljer: