Betygskriterier för betyget Godkänd i svenskundervisning för invandrare (sfi), föreskrifter
Skolverket

Betygskriterier för betyget Godkänd i svenskundervisning för invandrare (sfi), föreskrifter

4800

48 kr

Upphäver och ersätter SKOLFS 1994:44.

Ingår i häfte SKOLFS 2004:1-12. 32 sidor.

Produktdetaljer: