Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. SOU 2016:53.
  • Ekonomi & Näringsliv

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. SOU 2016:53.

Betänkande från 2015 års betaltjänstutredning

55300

553 kr (exkl. moms)

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. SOU 2016:53.

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. SOU 2016:53.

Om publikationen

Några av kapitlen i utredningen behandlar:
  • Tredjepartsbetaltjänstleverantörer
  • Obehöriga transaktioner m.m.
  • Tillträde till betalningssystem och till konton som hålls i ett kreditinstitut
  • Avgifter för betaltjänster
  • Operativa risker, säkerhetsrisker och autentisering
  • Alternativ tvistlösning, sanktioner och tillsyn

Särskild utredare: Annika Brickman.
Köp utredningen för att ta del av förslagen!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!