Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. SOU 2016:53.
Finansdepartementet

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. SOU 2016:53.

55300

553 kr

Några av kapitlen i utredningen behandlar:
  • Tredjepartsbetaltjänstleverantörer
  • Obehöriga transaktioner m.m.
  • Tillträde till betalningssystem och till konton som hålls i ett kreditinstitut
  • Avgifter för betaltjänster
  • Operativa risker, säkerhetsrisker och autentisering
  • Alternativ tvistlösning, sanktioner och tillsyn
Särskild utredare: Annika Brickman.
Köp utredningen för att ta del av förslagen!Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: