Betalningsansvarslagen
Socialdepartementet

Betalningsansvarslagen

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen. Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så lång möjligt undvikas för utskrivningsklara patienter. En utgångspunkt: att precisera formerna för samverkan mellan huvudmännen.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 6
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Dir. 2014:027
  • ISBN/Best.nr: 68714-027
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning