Betalning
Norstedts Juridik

Betalning

Om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor

196400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,964 kr (exkl. moms)

Författare:
Stefan Lindskog
Tillsammans med monografierna Kvittning (2014) och Preskription (2017)
bildar Betalning en trilogi över penningkravsrätten. Böckerna täcker tillsammans i stort sett hela penningkravsrätten utom värdepappersrätten.

Betalning skall ses som en första del i trilogin och tar sikte på penningförpliktelsens upphörande genom just betalning. Dessutom behandlas i framställningen besläktade frågor som berör penningfordringar och penningöverföringar. Denna andra upplaga har uppdaterats med många nya rättsfall och en hel del ny litteratur.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Stefan Lindskog
Tillsammans med monografierna Kvittning (2014) och Preskription (2017)
bildar Betalning en trilogi över penningkravsrätten. Verken täcker tillsammans i stort sett hela penningkravsrätten utom värdepappersrätten.

Betalning skall ses som en första del i trilogin och tar sikte på penningförpliktelsens upphörande genom just betalning. Dessutom behandlas i framställningen besläktade frågor som berör penningfordringar och penningöverföringar. Denna andra upplaga har uppdaterats med många nya rättsfall och en hel del ny litteratur.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: